امروزه از جمله نیاز های اولیه و پایه ای هر پروژه و یا سازمان پروژه محور، امور جاری پروژه ها شامل دفتر فنی و پیمان رسیدگی می باشد.

از مزایای اصلی تمایل کارفرمایان به برون سپاری این خدمات در سازمان های پروژه محور، می توان به کاهش هزینه نیرو انسانی جهت اجرای این خدمات و یکپارچه سازی امور دفتر فنی و پیمان رسیدگی در سازمان های پروژه محور اشاره کرد.

شرکت فرآیند مدیریت آرکا با بکارگیری متخصصین مجرب این حوزه و با رویکرد تضمین اجرای این امور به صحیح ترین و کامل ترین شکل ممکن که نیاز های مدیران و کارفرمایان پروژه ها را در این زمینه فراهم آورد، آماده ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی به مدیران پروژه و مدیران سازمان های پروژه محور می باشد.

دفتر فنی و پیمان رسیدگی

سرفصل خدمات آرکا :

 1. تهیه متره و برآورد بر مبنای فهارس بهای سازمان برنامه بودجه کشور و یا فهرست بهای خاص.
 2. فراهم نمون و تنظیم اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه بصورت محدود یا ترک تشریفات.
 3. انجام امور تنظیم انواع قرارداد ها.
 4. آنالیز بها و تهیه پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مناقصات پیمانکاران.
 5. راه اندازی سیستم کنترل اسناد و مدارک فنی پروژه DCC.
 6. تهیه لیست متریال MTO.
 7. آماده نمودن نقشه های شاپ و ازبیلت.
 8. تهیه و یا رسیدگی به دستور کار و صورت مجالس احجام کارکرد.
 9. مستند سازی و بروز رسانی مقادیر کارکرد (MTO Done) و باقی مانده کار (MTO Remain) پروژه.
 10. تهیه یا رسیدگی به صورت وضعیت موقت، قطعی و تعدیل ها.
 11. جمع آوری مستندات لایحه دعاوی حقوقی.
 12. تهیه و یا رسیدگی به لایحه تاخیرات مجاز.
 13. تهیه و یا رسیدگی به تبصره 80.