یکی از شیوه ها و ابزارهای مناسب که بیشترین کاربرد را در عرصه مدیریت اجرایی پروژه ها بخود اختصاص داده اند، سیستم «برنامه ریزی و کنترل پروژه» می باشد. بنحوی که در حال حاضر تنها روش مدیریت اجرایی پروژه ها، توسط مدیران اجرایی موفق محسوب می گردد.

کنترل پروژه چیست؟

فرآیندی است که برای سنجش و کنترل پیشرفت یک پروژه استفاده می شود. این مهارت بسیار مهمی است در مدیریت پروژه های موفق، زیرا به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که پروژه به موقع و در بودجه مورد نظر تکمیل شود. کنترل پروژه شامل مانیتورینگ و مدیریت نوع مختلفی از عناصر پروژه است، مانند بودجه، برنامه ریزی، منابع و محدوده. همچنین شامل تجزیه و تحلیل پیشرفت پروژه و اقدامات لازم برای دستیابی به هدف های پروژه نیز است.

موارد ذیل به عنوان مهمترین دلایل ضرورت استفاده از این سیستم در پروژه ها یا سازمان های پروژه محور محسوب می گردند:

 1. لزوم تهیه برنامه زمان بندی دقیق بدلیل وسعت پروژه ها به لحاظ فیزیکی و نیز تعدد فعالیت هایی که در یک دوره زمانی یا همزمان صورت می پذیرد.
 2. گستردگی و پیچیدگی پروژه های به لحاظ هزینه، منابع ( نیروی انسانی و ماشین آلات) و محدودیت های اجرایی.
 3. بالا بودن حجم سرمایه گذاری در پروژه ها و نیاز به کنترل دو عامل مهم هزینه و زمان بصورت همزمان که از عوامل مهم موفقیت یک پروژه می باشد.
 4. تعداد و پراکندگی پروژه های مختلف در یک سازمان پروژه محور (شرکت های کارفرمایی، مهندسین مشاور و طراحان، پیمانکاران) و نیاز برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها بصورت متمرکز در سطح پرتفولیو (Portfolio)

شرکت فرآیند مدیریت آرکا با تخصص و سابقه اجرایی بیش از 18 سال در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی و صنعتی مختلف و با رویکرد تضمین اجرای این سیستم به صحیح ترین شکل ممکن بر اساس استاندارد های بین المللی نظیر PMBOK و در جهت تامین خواسته مدیران و کارفرمایان محترم پروژه ها ، آماده ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریتی در این زمینه می باشد.

برنامه ریزی و کنترل پروژه

سرفصل خدمات آرکا :

 1. مشخص نمودن محدوده پروژه بصورت دقیق و تهیه WBS.
 2. تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی EPC پروژه به همراه مبانی محاسبات نیرو انسانی و مدت زمان فعالیت ها.
 3. محاسبات و تخصیص وزن فیزیکی به فعالیت های برنامه زمان بندی و تهیه نمودار پیشرفت فیزیکی برنامه ای پروژه S Curve
 4. فراهم نمودن نمودار جریان نقدینگی پروژه Cash Flow
 5. تهیه هیستوگرام نیروی انسانی پروژه Man Power Histogram
 6. گرد آوری گزارشات پیشرفت و عملکرد دوره ای پروژه.
 7. بروز رسانی برنامه زمان‌بندی پروژه، محاسبه و آنالیز تخیرات احتمالی.
 8. طراحی گزارشات داشبورد مدیریتی.

پروژه های مرتبط با این خدمات