خدمات شرکت فرآیند مدیریت آرکا

پیاده سازی نظام مدیریت پروژه

در مدیریت پروژه، هدف شرکت متمرکز بر افزایش بازدهی و کاهش زمان اجرا و هزینه های پروژه می باشد. ایجاد ارتبـاط بین اجـزای درگـیر پـروژه، کاهـش ریسـک های منفی پروژه، ذخـیره سازی تجـربیات پروژه، حصول اطمینان از پـایـان پروژه در زمـان تعهد شده و همسو سازی اهداف پروژه با اهداف کلی سازمانی از دیگر اهداف این شرکت می باشد.

پیاده سازی نظام مدیریت پروژه به ویژه در شرکتهای پروژه محور به معنی تدوین استانداردها، دستورالعمل‌ها و فرایندهایی است. که باعث ارتقای سطح مدیریت پروژه های یک سازمان پروژه محور می شود.

نکته مهم در راه استقرار سیستم‌های مدیریت پروژه خصوصا در شرکتهای ایرانی این است. که اصول و تکنیک‌های علمی مربوطه باید با مهارت و تجربه بالا شخصی‌سازی شده و فرایند استقرار بهمراه آموزش و تعامل کامل با کلیه پرسنل سازمان صورت گیرد.

شرکت ارکا با تجربه‌ای طولانی در زمینه استقرار و آموزش این سیستم ها خصوصا بر مبنای استاندارد (PMBOK) در سازمان های دولتی و خصوصی متعدد آماده ارایه خدمات به شما مدیران و کارآفرینان عزیز می باشد.

مدیریت پروژه
برنامه ریزی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

میزان موفقیت هر سازمان بصورت مستقیم با میزان کارایی و اثربخشی فرایندهای آن ارتباط دارد. و درواقع موفقیت یک سازمان در گرو اجرای بهینه کلیه فرایندهای آن با درنظر گرفتن تعاملات بین افراد، نرم‌افزارها و گردش اطلاعاتی است.

BPM (مدیریت فرایندهای کسب و کار) روشی یکپارچه و نظام مند برای شناسایی، طراحی، اجرا، پایش و بهبود فرایندهای کسب و کار است. هدف از وجود BPM آن است، که بتوان کلیه فرایندهای سازمان را به منظور دستیابی به نتایج هدف گذاری شده منطبق بر اهداف استراتژیک سازمان مدیریت نمود و در این راستا سیستم BPMS ابزاری است. برای طراحی، اجرا، پایش و بهبود مستمر فرایندها در  سازمان.

دفتر فنی و پیمان رسیدگی

امروزه در ساخت و ساز نیاز های اولیه و پایه ای هر پروژه و یا سازمان پروژه محور، امور جاری پروژه ها شامل دفتر فنی و برنامه ریزی کنترل پروژه می باشد.

شرکت فرآیند مدیریت آرکا با رویکرد تضمین اجرای این امور به صحیح ترین و کامل ترین شکل ممکن و بر اساس نیاز مدیران و کارفرمایان پروژه ها آماده ارائه خدمات تامین و تخصیص کارشناسان مجرب این حوزه ها، مشاوره و نظارت به مدیران پروژه و مدیران سازمان های پروژه محور می باشد.

از مزایای اصلی این رویکرد جدید در سازمان های پروژه محور، می توان به کاهش هزینه نیرو انسانی جهت اجرای این خدمات و یکپارچه سازی امور فنی، برنامه ریزی، کنترلی و گزارشات در سازمان های پروژه محور اشاره کرد.

پیمان رسیدگی