توضیحات

پروژه مجتمع زهره نیاوران
مشخصات پروژه

کاربرى: تجارى، ادارى، تفریحى
متراژ زمین: 3230 متر مربع
متراژ زیربنا: 45670 متر مربع
تعداد طبقات: 23 طبقه
کارفرما: شرکت هولدینگ سبحان
آدرس: تهران، خیابان باهنر، جنب شهرکتاب

خدمات

کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه
مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه