توضیحات

زهره عمار
مشخصات پروژه

کاربرى: ادارى، تجارى
متراژ زیربنا: 12000 متر مربع
تعداد طبقات: 12 طبقه
کارفرما: شرکت سبحان
آدرس: تهران، خیابان عمار

خدمات

تهیه و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه
کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه
مشاوره مدیریت پروژه و تهیه لایحه تاخیرات
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه
رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران
کنترل پیشرفت پیمانکاران، مشاورین، تامین کنندگان