توضیحات

مجتمع یارمحمدی
مشخصات پروژه

کاربرى: مسکونى
متراژ زمین: 2372,6 متر مربع
متراژ زیربنا: 7869 متر مربع
تعداد طبقات: 12 طبقه
کارفرما: شرکت ایران سازه شستا
آدرس: تهران، دروس

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه