توضیحات

پارکینگ طبقاتى ورامین
مشخصات پروژه

کاربرى: تجارى، ادارى، پارکینگ
متراژ زیربنا: 42600 متر مربع
تعداد طبقات : 14 طبقه
کارفرما: شرکت آکام پى تنیده
آدرس: تهران ، ورامین، خیابان شهید محمودى

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه