توضیحات

پروژه مجتمع تهران مال - شرکت آرکا پروژه مجتمع تهران مال - شرکت آرکا
کنترل پروژه مجتمع تجاری تهران مال - آرکا ARKA کنترل پروژه مجتمع تجاری تهران مال - آرکا ARKA
مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا
کنترل پروژه مجتمع تهران مال کنترل پروژه مجتمع تهران مال
مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا
مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا
مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا
کنترل پروژه مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا کنترل پروژه مجتمع تجاری تفریحی تهران مال - آرکا
مشخصات پروژه

زیربنا کل مجتمع : 168000 مترمربع
متراژ زمین : 23000 مترمربع
تعداد طبقات برج ها 10 طبقه (5 طبقه منفی)
کاربری : تجاری، شهربازی، پردیس سینمایی، رستوران و فودکورت
محل پروژه : تهران، منطقه 22 ، بلوار امیر کبیر
کارفرما : بخش خصوصی (جناب آقای حسینی)
مشاور : شرکت آمود نگار پارس
مجری : گروه مهندسی تهران مال
سال همکاری : 1398/2019 – 1400/2021

خدمات

مشاوره و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه
رایزنی و مشاوره امور قرارداد ها
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
کنترل پروژه و تهیه گزارشات عملکرد دوره ای