توضیحات

فازهای 18 و 17 پارس جنوبی فازهای 18 و 17 پارس جنوبی
پروژه فازهای 18 و 17 پارس جنوبی - شرکت آرکا پروژه فازهای 18 و 17 پارس جنوبی - شرکت آرکا
پروژه فازهای پارس جنوبی - شرکت آرکا پروژه فازهای پارس جنوبی - شرکت آرکا
فاز 18 و 17 پارس جنوبی - شرکت آرکا فاز 18 و 17 پارس جنوبی - شرکت آرکا
مشخصات پروژه

متراژ زمین : 300 هزار مترمربع
تعداد نواحی: 4 ناحیه
تعداد واحد ها: 18 یونیت
کاربری : پالایشگاه میعانات گازی
محل پروژه : استان بوشهر، شهر عسلویه
کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
مشاور و طراح : شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران
پیمانکاراجرایی : شرکت سروش انرژی پارسیان
سال همکاری : 1395/2017 – تاکنون

خدمات

امور دفتر فنی
پیمان رسیدگی
رسیدگی به لوایح تأخیر پیمانکاران جز
تهیه صورت وضعیت های موقت، قطعی و اضافه کاری
تهیه لوایح دفاعیه فنی در پرونده های حقوقی علیه و له
رسیدگی به حسابهای پرداختنی و دریافتنی سنواتی
تهیه برنامه و بودجه سالیانه
گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه