توضیحات

فاز 14 پارس جنوبی - شرکت آرکا فاز 14 پارس جنوبی - شرکت آرکا
فاز 14 پارس جنوبی فاز 14 پارس جنوبی
پروژه فاز 14 پارس جنوبی - شرکت آرکا پروژه فاز 14 پارس جنوبی - شرکت آرکا
پروژه فاز چهارده پارس جنوبی پروژه فاز چهارده پارس جنوبی
مشخصات پروژه

متراژ زمین : 300 هزار مترمربع
تعداد نواحی: 4 ناحیه
تعداد واحد ها: 18 یونیت
کاربری : پالایشگاه میعانات گازی
محل پروژه : استان بوشهر، شهر عسلویه
کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
مشاور و طراح : شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران
پیمانکاراجرایی : شرکت سروش انرژی پارسیان
سال همکاری : 1395/2017 – تاکنون

خدمات

امور دفتر فنی
پیمان رسیدگی
رسیدگی به لوایح تأخیر پیمانکاران جز
تهیه صورت وضعیت های موقت، قطعی و اضافه کاری
تهیه لوایح دفاعیه فنی در پرونده های حقوقی علیه و له
رسیدگی به حسابهای پرداختنی و دریافتنی سنواتی
تهیه برنامه و بودجه سالیانه
تهیه گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه