توضیحات

فاز 13 پارس جنوبی فاز 13 پارس جنوبی
پروژه فاز 13 پارس جنوبی پروژه فاز 13 پارس جنوبی
پروژه فاز 13 پارس جنوبی پروژه فاز 13 پارس جنوبی
پروژه فاز 13 پارس جنوبی پروژه فاز 13 پارس جنوبی
پروژه فاز 13 پارس جنوبی پروژه فاز 13 پارس جنوبی
پروژه فاز 13 پارس جنوبی پروژه فاز 13 پارس جنوبی
پروژه فاز 13 پارس جنوبی پروژه فاز 13 پارس جنوبی
فاز 13 پارس جنوبی فاز 13 پارس جنوبی
پروژه فاز 13 پارس جنوبی پروژه فاز 13 پارس جنوبی
مشخصات پروژه

متراژ زمین : 500 هزار مترمربع
تعداد نواحی: 4 ناحیه
تعداد واحد ها: 20 یونیت
کاربری : پالایشگاه میعانات گازی
محل پروژه : استان بوشهر، شهر کنگان
کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
مشاور و طراح : شرکت پترو پایدار ایرانیان
پیمانکاراجرایی : شرکت سروش انرژی پارسیان
سال همکاری : 1395/2017 – تاکنون

خدمات

امور دفتر فنی
پیمان رسیدگی
رسیدگی به لوایح تأخیر پیمانکاران جز
تهیه صورت وضعیت های موقت، قطعی و اضافه کاری
تهیه لوایح دفاعیه فنی در پرونده های حقوقی علیه و له
رسیدگی به حسابهای پرداختنی و دریافتنی سنواتی
تهیه برنامه و بودجه سالیانه
تهیه گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه