توضیحات

مجموعه شهرى شهید بهشتى
مشخصات پروژه

کاربرى: تجارى، مسکونی
متراژ زمین: 53000 متر مربع
متراژ زیربنا: 338800 متر مربع
تعداد طبقات: 22 طبقه
کارفرما: شرکت عمران و توسعه گران پیشگام
آدرس: تهران، شهرک شهید بهشتى

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی ایی پی سی پروژه
کنترل پیشرفت پیمانکاران، مشاورین، تامین کنندگان
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه
تهیه و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه