توضیحات

معدن مس ساوه معدن مس ساوه
معدن مس شهرستان ساوه معدن مس شهرستان ساوه
کنترل پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - آرکا کنترل پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - آرکا
پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - Arka پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - Arka
پروژه معدن مس ساوه - ARKA پروژه معدن مس ساوه - ARKA
پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - شرکت آرکا پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - شرکت آرکا
پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - ARKA پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - ARKA
پروژه معدن مس ساوه - آرکا پروژه معدن مس ساوه - آرکا
پروژه معدن مس ساوه - شرکت آرکا پروژه معدن مس ساوه - شرکت آرکا
کنترل پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - آرکا کنترل پروژه لیچینگ معدن مس ساوه - آرکا
مشخصات پروژه

زیربنا کل: 4500 مترمربع
متراژ زمین و محوطه سازی : 25000 مترمربع
محل پروژه : ساوه، شهرک صنعتی کاوه، روستای نارباغی
کاربری : صنعتی، معدن استخراج مس
کارفرما : شرکت زاگرس مس سازان
مدیر طرح : شرکت فنی مهندسی مبینا تکجو
مشاور و نظارت : شرکت آریا هنگارد
پیمانکار : شرکت فریاب جنوب
سال همکاری : 1392/2013 – 1393/2014

خدمات

تهیه برنامه زمان بندی پروژه.
کنترل پروژه و تهیه گزارشات عملکرد دوره ای.
دفتر فنی و تهیه صورت مجالس و صورت وضعیت کارکرد.
تهیه لایحه تاخیرات.