توضیحات

ساختمان دفتر مرکزى رایتل
مشخصات پروژه

کاربرى: ادارى
متراژ زمین: 2000 متر مربع
متراژ زیربنا: 9739 متر مربع
تعداد طبقات : 12 طبقه
کارفرما: شستا
آدرس: تهران، خیابان جردن

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه