توضیحات

پروژه بلوک A مجتمع 336 واحدى
مشخصات پروژه

کاربرى: مسکونى
متراژ زیربن : 16900 متر مربع
تعداد طبقات: 16 طبقه
کارفرما: شرکت آرام عمران اریکه
آدرس: هشتگرد، ضلع شمال میدان امام خمینى

خدمات

کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
تهیه و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه
کنترل پیشرفت پیمانکاران، مشاورین، تامین کنندگان
مشاوره مدیریت پروژه و تهیه لایحه تاخیرات
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه
رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران