توضیحات

پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور - Arka پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور - Arka
پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور - آرکا پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور - آرکا
پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور - آرکا پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور - آرکا
پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور
پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور
پروژ مجتمع نور - آرکا پروژ مجتمع نور - آرکا
پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور
پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور
پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور پروژ مجتمع تجاری تفریحی نور
مشخصات پروژه

زیربنا کل مجتمع : 38000 مترمربع
متراژ زمین : 3500 مترمربع
تعداد طبقات ساختمان اصلی : 6 طبقه
تعداد طبقات ساختمان پارکینگ : 10 طبقه
کاربری : تجاری، تفریحی، رستوران و فود کورت
محل پروژه : نور، روبروی پلیس راه
کارفرما : بخش خصوصی
مجری : گروه مهندسی پروژه نور
سال همکاری : 1398/2019 – تاکنون

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
کنترل پروژه و تهیه گزارشات عملکرد دوره ای
متره و برآورد پروژه تا پایان عملیات اسکلت
تهیه لیست متریال MTO