توضیحات

مجتمع مروارید
مشخصات پروژه

کاربرى: مسکونی
متراژ زمین: 4153 متر مربع
متراژ زیربنا: 43199 متر مربع
تعداد طبقات: 30 طبقه
کارفرما: شرکت ایران سازه (شستا)
آدرس: تهران، ورد آورد

خدمات

تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
تهیه و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه
کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه
مشاوره مدیریت پروژه و تهیه لایحه تاخیرات
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه
رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران
کنترل پیشرفت پیمانکاران، مشاورین، تامین کنندگان