توضیحات

پروژه مجتمع هاى مسکونى مترو
مشخصات پروژه

کاربرى: مسکونى
متراژ زیربنا: 33000 متر مربع
تعداد طبقات: 5 طبقه ( 7 بلوک)
کارفرما: شرکت مترو
آدرس: تهران، دردشت

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه