توضیحات

برج مسکونی لوتوس
مشخصات پروژه

کاربرى: مسکونی
متراژ زیربنا: 13300 متر مربع
تعداد طبقات: 12 طبقه
کارفرما: شرکت توسعه ساختمان پارسیان
آدرس: تهران، خیابان مقصود بیگ

خدمات

کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه
مشاوره مدیریت پروژه و تهیه لایحه تاخیرات
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه
کنترل پیشرفت پیمانکاران، مشاورین، تامین کنندگان
تهیه و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه
رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران