توضیحات

برج مسکونی فانوس دریا
مشخصات پروژه

پروژه برج مسکونى فانوس دریا
کاربرى: مسکونى
متراژ زمین: 2383 متر مربع
متراژ زیربنا: 7282 متر مربع
تعداد طبقات : 11 طبقه
کارفرما: شرکت ایران سازه شستا
آدرس: جاده چالوس به نوشهر

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه