توضیحات

مجتمع مسکونی تجاری کوهسار
مشخصات پروژه

مجتمع مسکونی تجاری کوهسار با کاربرى: تجاری، مسکونی
متراژ زمین: 7000 متر مربع
متراژ زیربنا: 43000 متر مربع
تعداد طبقات: 4 بلوک 8 طبقه
کارفرما: شرکت آستانه عرش مان (بانک خاورمیانه)
آدرس: تهران، کوهسار

خدمات

تهیه برنامه زمان بندی پروژه
تهیه و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه
کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه
مشاوره مدیریت پروژه و تهیه لایحه تاخیرات
کنترل پیشرفت پیمانکاران، مشاورین، تامین کنندگان
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه
رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران