توضیحات

پروژه مجتمع اداری تجاری گلستان آرکا پروژه مجتمع اداری تجاری گلستان آرکا
گود برداری و زیرساخت بنای مجتمع گلستان گود برداری و زیرساخت بنای مجتمع گلستان
زیرساخت بنای مجتمع گلستان زیرساخت بنای مجتمع گلستان
نمای کامل مجتمع گلستان نمای کامل مجتمع گلستان
نمای بین مجتمع اداری تجاری گلستان نمای بین مجتمع اداری تجاری گلستان
کنترل پروژه مجتمع اداری تجاری گلستان کنترل پروژه مجتمع اداری تجاری گلستان
کانال های برودتی و سرمایشی مجتمع گلستان کانال های برودتی و سرمایشی مجتمع گلستان
سقف مجتمع گلستان سقف مجتمع گلستان
مشخصات پروژه

زیربنا کل مجتمع : 168000 مترمربع
متراژ زمین : 16000 مترمربع
تعداد طبقات برج ها 35 طبقه (9 طبقه منفی)
کاربری : تجاری، اداری، آمفی تئاتر، رستوران و فودکورت
محل پروژه : تهران، منطقه 6 ، تقاطع بزرگراه کردستان و همت (مجتمع گلستان)
کارفرما : شرکت ساختمان بیمه ایران
مشاور : شرکت مهندسین مشاور سینام
پیمانکار پایدار سازی و عملیات خاکی : شرکت های کاربرد کار و سروش دریا پی
پیمانکار عملیات تکمیل سفت کاری، تاسیسات الکتریکال، تاسیسات مکانیکال و
نازک کاری: شرکت ابنیه فنی تهران
پیمانکار اسکلت : شرکت عمران مارون
سال همکاری : 1391/2012 – تاکنون

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه