توضیحات

مجتمع فرمانیه
مشخصات پروژه

کاربرى: ادارى، تجارى، فرهنگى
متراژ زمین: 14770 متر مربع
متراژ زیربنا: 186000 متر مربع
تعداد طبقات: 10 طبقه + 2 نیم طبقه
کارفرما: شرکت ارزش آفرینان آینده (بانک آینده)
آدرس: تهران، خیابان شهید لواسانى

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه