توضیحات

بلوک M3L2 شرقی
مشخصات پروژه

کاربرى: تجارى، مسکونى
متراژ زمین: 4500 متر مربع
متراژ زیربنا: 31000 متر مربع
تعداد طبقات: 22 طبقه
کارفرما: شرکت عمران و توسعه گران پیشگام
آدرس: تهران، شهرک شهید بهشتى

خدمات

کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
کنترل پیشرفت پیمانکاران، مشاورین، تامین کنندگان
تهیه و پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه
مشاوره مدیریت پروژه و تهیه لایحه تاخیرات
رسیدگی به لایحه تاخیرات پیمانکاران
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه