توضیحات

خاک چینی
مشخصات پروژه

کاربرى: ادارى تجارى
متراژ زمین: 660 متر مربع
متراژ زیربنا: 4918 متر مربع
تعداد طبقات : 11 طبقه
کارفرما: شرکت ایران سازه شستا
آدرس: تهران، خیابان جردن

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی ایی پی سی پروژه
نظارت بر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه