توضیحات

کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا
کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا
کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا
کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا
کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا
کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا کنترل پروژه مجتمع بهرام توسط شرکت آرکا
مشخصات پروژه

زیربنا کل مجتمع : 80000 مترمربع
متراژ زمین : 4000 مترمربع
تعداد طبقات برج ها 31 طبقه (9 طبقه منفی)
کاربری : تجاری، اداری
محل پروژه : تهران، منطقه 22، جنب دریاچه چیتگر
کارفرما : بخش خصوصی
مشاور و طراح : شرکت مهندسین مشاور ایستا گویا
مشاور عملیات پایدار سازه گود: شرکت ژئو راد پی
پیمانکار عملیات پایدار سازه : شرکت مهارشالوده
سال همکاری : 1397/2018

خدمات

مشاوره و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
متره برآورد پروژه
تهیه لیست متریال MTO