توضیحات

ساختمان بیمارستان باهنر کرج - شرکت آرکا ساختمان بیمارستان باهنر کرج - شرکت آرکا
بیمارستان باهنر کرج - شرکت آرکا بیمارستان باهنر کرج - شرکت آرکا
کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - Arka Company کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - Arka Company
پروژه بیمارستان باهنر پروژه بیمارستان باهنر
کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - Arka کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - Arka
کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - شرکت آرکا کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - شرکت آرکا
کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - ARKA کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - ARKA
کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - شرکت آرکا کنترل پروژه بیمارستان باهنر کرج - شرکت آرکا
مشخصات پروژه

زیربنا کل مجتمع : 4680 مترمربع
متراژ زمین : 800 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه (2 طبقه منفی)
کاربری : درمانی، بیمارستان
محل پروژه : کرج، عظیمیه، میدان استقلال، بلوار شریعتی
کارفرما : شرکت زیبا سازی توس کام
مشاور و طراح : شرکت مهندسین مشاور جامع تکنیک
پیمانکار عملیات خاک برداری و اسکلت : شرکت مفتاح سازه کرج
سال همکاری : 1396/2015 – 1397/2016

خدمات

تهیه برنامه زمان بندی پروژه
کنترل پروژه و تهیه گزارشات عملکرد دوره ای