توضیحات

مجتمع هتل آرینا مجتمع هتل آرینا
هتل آرینا هتل آرینا
مجتمع هتل آرینا مجتمع هتل آرینا
مجتمع هتل آرینا مجتمع هتل آرینا
مجتمع هتل آرینا مجتمع هتل آرینا
مشخصات پروژه

زیربنا کل مجتمع : 15000 مترمربع
متراژ زمین : 1400 مترمربع
تعداد طبقات : 20 طبقه (3 طبقه منفی)
کاربری : هتل، تجاری و رستوران
محل پروژه : لواسان، ابتدای جاده فشم
کارفرما : بخش خصوصی
سال همکاری : 1398/2019 – تاکنون

خدمات

مشاوره مدیریت پروژه
تهیه برنامه زمان بندی EPC پروژه
کنترل پروژه و تهیه گزارشات عملکرد دوره ای