درباره آرکا

شرکت فرآیند مدیریت آرکا متشکل از مجرب ترین کارشناسان مدیریت پروژه و با هدف ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت پروژه، برنامه ریزی کنترل پروژه و پیمان رسیدگی در پروژه ها و سازمان ها پا به عرصه گذاشت. به این منظور شرکت آرکا با بکارگیری متخصصان در تمامی حوزه های مدیریت پروژه و بر مبنای استاندارد های بین المللی از جمله PMBOK ، بهترین روشهای تسهیل مدیریت و پیشبرد اهداف پروژه را طراحی و اجرا می نماید.

این شرکت با یک درک دقیق و کارشناسانه از وضعیت و شرایط صنعت ساخت و ساز کشور، اقدام به پیاده سازی استانداردهای بین المللی متناسب با نیاز های ذینفعان و مدیران پروژه این صنعت و سازمان های پروژه محور نموده است.

درباره شرکت ارکا

معرفی مدیران

اعضای هیئت مدیره شرکت فرآیند مدیریت آرکا

مهندس مهیار غفاری

مهندس مهدی عسلیان